Fiat Punto: Zamykanie

Przytrzymując jedną ręką podniesioną pokrywę komory silnika, drugą ręką wyjąć podpórkę blokującą. Obniżyć pokrywę do około 20 cm nad komorą silnika i puścić swobodnie; następnie spróbować podnieść pokrywę w celu sprawdzenia, czy jest dokładnie zamknięta, a nie jedynie zablokowana mechanizmem zabezpieczającym.

W tym ostatnim przypadku nie należy naciskać na pokrywę, ale podnieść ją i powtórzyć czynności.

OSTRZEŻENIE Należy sprawdzać zawsze prawidłowe zamknięcie pokrywy komory silnika, aby uniknąć jej otwarcia podczas jazdy.

UWAGA

32) Błędne ustawienie podpórki może spowodować nagłe opadnięcie pokrywy.

33) Pokrywę komory silnika należy podnosić oburącz. Przed podniesieniem należy upewnić się, że wycieraczki szyby przedniej nie są podniesione. Poza tym czynność tę należy wykonywać w stojącym samochodzie, w którym zaciągnięty jest hamulec ręczny.

34) Czynności tego typu należy wykonywać wyłącznie na postoju.

35) Ze względów bezpieczeństwa pokrywa powinna być zawsze dobrze zamknięta podczas jazdy. Dlatego należy sprawdzić zawsze prawidłowe zamknięcie pokrywy, upewniając się o jej zablokowaniu. Jeżeli podczas jazdy zauważymy, że pokrywa nie jest dokładnie zablokowana, należy zatrzymać się natychmiast i zamknąć pokrywę prawidłowo.

Otwieranie

Pociągnąć dźwignię rys. 28 w kierunku pokazanym strzałką, a następnie przesunąć dźwignię A rys. 29 i podnieś ...

Bagażnik

...

Categorie