Fiat Punto: Otwieranie

Pociągnąć dźwignię rys. 28 w kierunku pokazanym strzałką, a następnie przesunąć dźwignię A rys. 29 i podnieść pokrywę, podpierając ją podpórką blokującą.

Otwieranie


Wewnątrz komory silnika znajduje się następująca tabliczka (rys. 30).

Otwieranie


OSTRZEŻENIE Przed podniesieniem pokrywy komory silnika należy sprawdzić, czy ramiona wycieraczek nie są odchylone od szyby przedniej i czy wycieraczki nie pracują.

Pokrywa komory silnika

...

Zamykanie

Przytrzymując jedną ręką podniesioną pokrywę komory silnika, drugą ręką wyjąć podpórkę blokującą. Obn ...

Categorie