Fiat Punto: Pokrywa komory silnika

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Pokrywa komory silnika

Funkcja eco

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk ECO rys. 27. Gdy włączona jest ...

Otwieranie

Pociągnąć dźwignię rys. 28 w kierunku pokazanym strzałką, a następnie przesunąć dźwignię A rys. 29 i podnieś ...

Categorie