Fiat Punto: Funkcja eco

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Funkcja eco

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk ECO rys. 27. Gdy włączona jest funkcja ECO, samochód przystosowany jest do ustawienia trybu jazdy mającego na celu ograniczenie zużycia paliwa. Gdy funkcja ta jest uruchomiona, na przycisku świeci się dioda sygnalizacyjna.

Funkcja eco


Funkcja ta jest zapamiętywana i przy ponownym uruchomieniu system zachowuje ustawienie takie, jakie pozostawiono przy ostatnim wyłączeniu silnika.

W celu wyłączenia tej funkcji należy nacisnąć ponownie przycisk B rys. 27.

Elektryczne wspomaganie kierownicy dualdrive

Działa tylko wówczas, gdy kluczyk znajduje się w położeniu MAR i uruchomiony jest silnik. Układ kierowniczy umożliwia dostosowanie si ...

Pokrywa komory silnika

...

Categorie