Fiat Punto: Elektryczne wspomaganie kierownicy dualdrive

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Elektryczne wspomaganie kierownicy dualdrive

Działa tylko wówczas, gdy kluczyk znajduje się w położeniu MAR i uruchomiony jest silnik.

Układ kierowniczy umożliwia dostosowanie siły wymaganej do obrotu kierownicą w zależności od warunków jazdy. Przy włączonej funkcji CITY siła konieczna do obrotu kierownicą jest dużo mniejsza, co ułatwia manewr parkowania: korzystanie z tej funkcji jest więc szczególnie użyteczne podczas poruszania się po centrach miast.

OSTRZEŻENIE W przypadku szybkiego przekręcenia kluczyka w wyłączniku zapłonu pełne funkcjonowanie wspomagania kierownicy nastąpi po kilku sekundach.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI CITY

Nacisnąć przycisk CITY rys. 26. O włączeniu tej funkcji będzie świadczyć widniejący na wyświetlaczu napis CITY (w przypadku wersji z wyświetlaczem wielofunkcyjnym) oraz podświetlony po naciśnięciu przycisku znajdujący się na nim napis CITY.

Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacisnąć ponownie ten sam przycisk.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE FUNKCJI CITY


OSTRZEŻENIE Podczas manewrów parkowania, wymagających dużej ilości skrętów, może nastąpić utwardzenie kierownicy; jest to normalne i spowodowane interwencją systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem silniczka elektrycznego sterującego układem kierowniczym, dlatego nie wymaga żadnej interwencji naprawczej.

Przy kolejnym użyciu samochodu wspomaganie kierownicy ponownie będzie działać normalnie.

UWAGA

29) Bezwzględnie zabrania się wykonywania jakichkolwiek interwencji po zakupieniu samochodu obejmujących kierownicę lub kolumnę kierownicy (np.

montaż urządzeń zapobiegających przed kradzieżą), ponieważ mogą spowodować, oprócz utraty osiągów systemu i gwarancji, poważne problemy bezpieczeństwa, a także brak zgodności z homologacją samochodu.

30) Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji obsługowej należy zawsze wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu, aktywując blokadę kierownicy, szczególnie gdy samochód ma koła podniesione nad ziemią. W razie, gdyby nie było to możliwe (konieczność ustawienia kluczyka w położeniu MAR lub uruchomienie silnika), należy wyjąć bezpiecznik główny zabezpieczający elektryczny układ wspomagania kierownicy.

31) Czynniki niezależne od elektrycznego wspomagania kierownicy mogą powodować zaświecanie się lampki sygnalizacyjnej w zestawie wskaźników: należy wówczas natychmiast zatrzymać samochód, jeśli jest w ruchu, wyłączyć silnik na około 20 sekund, a następnie uruchomić go ponownie. Jeśli lampka sygnalizacyjna nie gaśnie (w niektórych wersjach jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się specjalny komunikat), należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Manewr awaryjny

W przypadku braku działania przycisków sterujących dach otwierany można przesuwać ręcznie, zgodnie z poniższym opisem: wyjąć z ...

Funkcja eco

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Aby włączyć tę funkcję, należy nacisnąć przycisk ECO rys. 27. Gdy włączona jest ...

Categorie