Fiat Punto: Manewr awaryjny

W przypadku braku działania przycisków sterujących dach otwierany można przesuwać ręcznie, zgodnie z poniższym opisem:

Manewr awaryjny


UWAGA

28) Opuszczając samochód, należy wyjmować zawsze kluczyk z wyłącznika zapłonu, aby uniknąć niespodziewanego uruchomienia dachu otwieranego, zagrażając w ten sposób bezpieczeństwu osób pozostałych w samochodzie: nieprawidłowe użycie dachu może być niebezpieczne. Przed i podczas działania dachu należy upewnić się zawsze, czy pasażerowie nie są narażeni na ryzyko obrażeń spowodowanych bezpośrednio przez przesuwający się dach, jak i czy rzeczy osobiste nie zostaną wciągnięte lub zgniecione przez dach.

UWAGA

5) W przypadku występowania poprzecznego bagażnika dachowego zaleca się używać dachu tylko w pozycji "spojler". Ponadto dachu nie należy otwierać, gdy znajduje się na nim śnieg lub lód: istnieje wówczas ryzyko uszkodzenia go.

Przyciski sterujące

Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk B rys. 24, aby otworzyć szklany panel przedni w pozycję "spojler". Po otwarciu w pozycję "spoj ...

Elektryczne wspomaganie kierownicy dualdrive

Działa tylko wówczas, gdy kluczyk znajduje się w położeniu MAR i uruchomiony jest silnik. Układ kierowniczy umożliwia dostosowanie si ...

Categorie