Fiat Punto: Elektrycznie sterowany dach otwierany

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Elektrycznie sterowany dach otwierany

Dach działa tylko wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR.

Konfiguracja początkowa systemu podnośników szyb

W wyniku odłączenia akumulatora lub przerwania bezpiecznika konieczne jest ponowne wykonanie procedury konfiguracji początkowej systemu: należy ręcznie ...

Przyciski sterujące

Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk B rys. 24, aby otworzyć szklany panel przedni w pozycję "spojler". Po otwarciu w pozycję "spoj ...

Categorie