Fiat Punto: Konfiguracja początkowa systemu podnośników szyb

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Elektryczne podnośniki szyb –> Konfiguracja początkowa systemu podnośników szyb

W wyniku odłączenia akumulatora lub przerwania bezpiecznika konieczne jest ponowne wykonanie procedury konfiguracji początkowej systemu: należy ręcznie ustawić odpowiednią szybę w pozycji górnego skoku. Po osiągnięciu tej pozycji nadal przytrzymywać przycisk zamykania przez co najmniej 1 sekundę.

UWAGA

26) Nieprawidłowe użycie elektrycznych podnośników szyb może być niebezpieczne. Przed i w trakcie działania należy się zawsze upewnić, czy pasażerowie nie będą narażeni na ryzyko poważnych obrażeń spowodowanych bezpośrednio przez przesuwającą się szybę, jak i czy osobiste rzeczy nie zostaną wciągnięte lub zgniecione przez nią.

27) Opuszczając samochód należy wyjąć zawsze kluczyk z włącznika zapłonu, aby uniknąć sytuacji, w której elektryczne podnośniki szyb niespodziewanie uruchomią się, zagrażając bezpieczeństwu pozostałych w pojeździe osób.

Urządzenie zapobiegające przed zgnieceniem

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Tego typu system rozpoznaje ewentualną przeszkodę podczas przesuwania się szyby; po rozpoznaniu przeszkody przeryw ...

Elektrycznie sterowany dach otwierany

Dach działa tylko wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR. ...

Categorie