Fiat Punto: Urządzenie zapobiegające przed zgnieceniem

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Tego typu system rozpoznaje ewentualną przeszkodę podczas przesuwania się szyby; po rozpoznaniu przeszkody przerywa ruch szyby i w zależności od pozycji szyby odwraca kierunek jej ruchu. Włączenie tej funkcji 5 razy z rzędu w ciągu 1 minuty powoduje skokowe zamykanie szyby (tryb "przywracania"). Urządzenie to jest aktywne zarówno podczas ręcznego jak i podczas automatycznego działania szyby.

Otwieranie/zamykanie za pomocą kluczyka z pilotem

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Szyby można otwierać/zamykać poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 2 sekundy przycisku odblokowywania /blokowania
w
kluczyku z pilotem. Szyby będą poruszać się jednocześnie do czasu, w którym przytrzymywany będzie odpowiedni przycisk; ich ruch zostanie zatrzymany po osiągnięciu skoku górnego lub dolnego bądź po zwolnieniu przycisku.

Wersje z 4 elektrycznymi podnośnikami szyb

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Przyciski znajdują się na nakładkach w panelach drzwi rys. 23. Z panelu w drzwiach po stronie kierowcy można ...

Konfiguracja początkowa systemu podnośników szyb

W wyniku odłączenia akumulatora lub przerwania bezpiecznika konieczne jest ponowne wykonanie procedury konfiguracji początkowej systemu: należy ręcznie ...

Categorie