Fiat Punto: Elementy sterowania drzwiami przednimi po stronie kierowcy

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Elektryczne podnośniki szyb –> Elementy sterowania drzwiami przednimi po stronie kierowcy

Elektryczne podnośniki szyb

DZIAŁANIE Działają, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR i przez około 2 minuty po ustawieniu kluczyk ...

Wersje z 4 elektrycznymi podnośnikami szyb

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Przyciski znajdują się na nakładkach w panelach drzwi rys. 23. Z panelu w drzwiach po stronie kierowcy można ...

Categorie