Fiat Punto: Wersje z 4 elektrycznymi podnośnikami szyb

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Przyciski znajdują się na nakładkach w panelach drzwi rys. 23. Z panelu w drzwiach po stronie kierowcy można sterować wszystkimi szybami.

Wersje z 4 elektrycznymi podnośnikami szyb


Otwieranie szyb: należy nacisnąć właściwy przycisk, aby otworzyć żądaną szybę. Krótkie naciśnięcie jednego z dwóch przycisków powoduje ruch "skokowy" szyby. Przytrzymanie przycisków wciśniętych przez dłużej niż pół sekundy uaktywnia działanie "ciągłe automatyczne". Szyba zatrzymuje się, gdy osiąga koniec skoku lub w żądanej pozycji po ponownym naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

Zamykanie szyb: należy pociągnąć za właściwy przycisk, aby zamknąć żądaną szybę. Faza zamykania szyby odbywa się w taki sam sposób, jak opisano w przypadku fazy otwierania.

Wersje z 2 elektrycznymi podnośnikami szyb

W niektórych wersjach dostępne są tylko przyciski A i B rys. 23 do otwierania/zamykania odpowiednich szyb przednich. W wersjach tych możliwe jest działanie "ciągłe automatyczne" szyb podczas ich otwierania.

Elementy sterowania drzwiami przednimi po stronie kierowcy

...

Urządzenie zapobiegające przed zgnieceniem

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Tego typu system rozpoznaje ewentualną przeszkodę podczas przesuwania się szyby; po rozpoznaniu przeszkody przeryw ...

Categorie