Fiat Punto: Przyciski sterujące

Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk B rys. 24, aby otworzyć szklany panel przedni w pozycję "spojler". Po otwarciu w pozycję "spojler" i ponownym naciśnięciu przycisku dach ustawi się automatycznie w pozycji pełnego otwarcia. Aby przerwać sterowanie automatyczne, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

Przyciski sterujące


W pozycji pełnego otwarcia nacisnąć przycisk A rys. 24: przedni panel szklany ustawi się automatycznie w pozycji "spojler". Po ponownym naciśnięciu przycisku i przytrzymaniu go przez ponad pół sekundy dach ustawi się automatycznie w pozycji całkowitego zamknięcia. Aby przerwać ruch automatyczny i zatrzymać panel w pozycji pośredniej, należy ponownie nacisnąć przycisk.

System zapobiegający zgnieceniu: dach otwierany wyposażony jest w system bezpieczeństwa zapobiegający zgnieceniu, który rozpoznaje ewentualną przeszkodę podczas ruchu zamykania szyby, a następnie przerywa i odwraca kierunek przesuwania się panelu.

Procedura konfiguracji

Po ewentualnym odłączeniu akumulatora lub przepaleniu się bezpiecznika konieczne jest wykonanie ponownej konfiguracji działania dachu otwieranego. Nacisnąć przycisk A rys. 24 w pozycję zamknięcia i przytrzymać go przez sekundę jeszcze po całkowitym zamknięciu się dachu.

Elektrycznie sterowany dach otwierany

Dach działa tylko wówczas, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR. ...

Manewr awaryjny

W przypadku braku działania przycisków sterujących dach otwierany można przesuwać ręcznie, zgodnie z poniższym opisem: wyjąć z ...

Categorie