Fiat Punto: Bagażnik

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Bagażnik

Zamykanie

Przytrzymując jedną ręką podniesioną pokrywę komory silnika, drugą ręką wyjąć podpórkę blokującą. Obn ...

Otwieranie

Otwieranie z zewn¹trz: nacisn¹æ przycisk a rys. 31 Na pokrywie bagażnika. Otwieranie za pomoc¹ pilota: nacisn¹æ przycisk w pilocie. O ...

Categorie