Fiat Punto: Otwieranie

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Bagażnik –> Otwieranie

Otwieranie z zewn¹trz: nacisn¹æ przycisk a rys. 31 Na pokrywie bagażnika.

Otwieranie


Otwieranie za pomoc¹ pilota: nacisn¹æ przycisk w pilocie.


Otwieranie awaryjne od wewn¹trz: aby otworzyæ pokrywę bagażnika z wnętrza samochodu w razie roz³adowania akumulatora lub awarii zamka elektrycznego pokrywy należy z³ożyæ ca³kowicie siedzenia tylne i od strony komory bagażnika nacisn¹æ na dźwignię b rys. 32.

Otwieranie


Bagażnik

...

Zamykanie

Pociągnąć za uchwyt w części dolnej pokrywy i obniżyć ją, dociskając aż do usłyszenia dźwięku zablokowania. UWAG ...

Categorie