Fiat Punto: Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)

Fiat Punto –> Obsługa i konserwacja –> Przegląd okresowy –> Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)

Kontrole podane w Wykazie czynności przeglądów okresowych, po osiągnięciu przebiegu 120 000 km lub po upływie 8 lat, powinny być cyklicznie powtarzane począwszy od pierwszego okresu, z zachowaniem takich samych odstępów czasowych, jakie miały miejsce wcześniej.

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)


Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)


Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)


Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)


Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)


Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)


(2) W przypadku samochodu eksploatowanego przeważnie w mieście i z przebiegiem rocznym poniżej 10 000 km wymiana oleju silnikowego i filtra konieczna jest co roku.

(3) Strefy niezakurzone: maksymalny zalecany przebieg to 120 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 6 lat. Strefy zakurzone i/lub uciążliwa eksploatacja samochodu (chłodny klimat, użytkowanie głównie w mieście, długa praca silnika na biegu jałowym): maksymalny zalecany przebieg to 60 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 4 lata.

(4) W przypadku użytkowania samochodu w strefach zakurzonych filtr należy wymieniać co 15 000 km.

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)


(4) W przypadku użytkowania samochodu w strefach zakurzonych filtr należy wymieniać co 15 000 km.

(O) Czynności zalecane (●) Czynności obowiązkowe (5) Wymiany filtra wewnątrz regulatora ciśnienia należy dokonywać co 6 lat lub co 90 000 km.

Eksploatacja samochodu w trudnych warunkach

W razie, gdyby samochód był eksploatowany w jednej z poniższych okoliczności: holowanie przyczepy (w tym kempingowej); krótkie i często powtar ...

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)

Kontrole podane w Wykazie czynności przeglądów okresowych, po osiągnięciu przebiegu 120 000 km lub po upłynięciu 6 lat, powinny być cyk ...

Categorie