Fiat Punto: Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)

Fiat Punto –> Obsługa i konserwacja –> Przegląd okresowy –> Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)

Kontrole podane w Wykazie czynności przeglądów okresowych, po osiągnięciu przebiegu 120 000 km lub po upłynięciu 6 lat, powinny być cyklicznie powtarzane począwszy od pierwszego okresu, z zachowaniem takich samych odstępów czasowych, jakie miały miejsce wcześniej.

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)


Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)


Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)


(1) Kontrola poziomu powinna być wykonywana co roku w przypadku samochodów w krajach o szczególnie surowych warunkach klimatycznych (klimat chłodny).

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)


(2) Rzeczywisty okres wymiany oleju i filtra oleju silnikowego zależy od warunków eksploatacji samochodu i jest sygnalizowany poprzez lampkę sygnalizacyjną lub komunikat w zestawie wskaźników. Okres ten nie powinien jednak przekraczać 2 lat. W przypadku użytkowania samochodu przeważnie do jazdy w mieście wymiana oleju silnikowego i filtra wymagana jest co roku.

(3) Strefy niezakurzone: maksymalny zalecany przebieg to 120 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 6 lat. Strefy zakurzone i/lub uciążliwa eksploatacja samochodu (chłodny klimat, użytkowanie głównie w mieście, długa praca silnika na biegu jałowym): maksymalny zalecany przebieg to 60 000 km. Niezależnie od przebiegu pasek powinien być wymieniany co 4 lata.

(4) W razie tankowania samochodu paliwem o jakości niższej, niż zalecana w normie europejskiej, zaleca się wymianę tego filtra co 20 000 km.

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje diesel)


(5) W przypadku użytkowania samochodu w strefach zakurzonych filtr należy wymieniać co 20 000 km.

(O) Czynności zalecane

(●) Czynności obowiązkowe

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)

Kontrole podane w Wykazie czynności przeglądów okresowych, po osiągnięciu przebiegu 120 000 km lub po upływie 8 lat, powinny być cyklicznie ...

Komora silnika

...

Categorie