Fiat Punto: Przegląd okresowy

Fiat Punto –> Obsługa i konserwacja –> Przegląd okresowy

Prawidłowo wykonana obsługa jest czynnikiem gwarantującym samochodowi długą żywotność w optymalnym stanie. Dlatego marka Fiat przygotowała szereg kontroli i interwencji serwisowych przy określonych przebiegach samochodu i, gdzie przewidziano, terminach czasowych, jak podano w Wykazie czynności przeglądów okresowych.

Przed każdym przeglądem należy zawsze zwracać uwagę na zalecenia podane w Wykazie czynności przeglądów okresowych (np.

sprawdzać okresowo poziom płynów, ciśnienie w oponach itd.).

Usługa Przeglądu okresowego wykonywana jest w ASO marki Fiat po uprzednim ustaleniu terminu. Jeżeli podczas wykonywania każdej czynności poza przewidzianymi interwencjami konieczne będzie wykonanie dodatkowych wymian lub napraw, mogą one być wykonane tylko za wyraźną Państwa zgodą. Jeżeli samochód używany jest często do holowania przyczepy, należy zmniejszyć okres pomiędzy jednym przeglądem a kolejnym.

OSTRZEŻENIE Producent zaleca wykonywanie Przeglądów okresowych.

Niewykonywanie ich może spowodować utratę gwarancji na samochód. Zaleca się natychmiast informować ASO marki Fiat o wystąpieniu nawet niewielkich anomalii w funkcjonowaniu samochodu, nie czekając do następnego przeglądu.

Obsługa i konserwacja

Prawid³owa konserwacja pozwala na zachowanie w czasie osi¹gów samochodu, ograniczenie kosztów eksploatacji i utrzymanie sprawności systemów ...

Kontrole okresowe

Co 1000 km lub przed długimi podróżami sprawdzić i ewentualnie uzupełnić: poziom płynu chłodzącego silnik; poziom płynu hamul ...

Categorie