Fiat Punto: Eksploatacja samochodu w trudnych warunkach

Fiat Punto –> Obsługa i konserwacja –> Przegląd okresowy –> Eksploatacja samochodu w trudnych warunkach

W razie, gdyby samochód był eksploatowany w jednej z poniższych okoliczności: holowanie przyczepy (w tym kempingowej); krótkie i często powtarzane trasy (mniej niż 7-8 km) oraz jazda przy temperaturze zewnętrznej poniżej zera; silnik pracujący często na biegu jałowym lub jazda na długich odległościach z niską prędkością bądź też w przypadku długiego nieużytkowania samochodu poniższe kontrole należy wykonywać częściej niż podano w Wykazie czynności przeglądów okresowych:

Kontrole okresowe

Co 1000 km lub przed długimi podróżami sprawdzić i ewentualnie uzupełnić: poziom płynu chłodzącego silnik; poziom płynu hamul ...

Wykaz czynności przeglądów okresowych (wersje benzynowe)

Kontrole podane w Wykazie czynności przeglądów okresowych, po osiągnięciu przebiegu 120 000 km lub po upływie 8 lat, powinny być cyklicznie ...

Categorie