Fiat Punto: Warunki działania

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy wspomagające jazdę –> Warunki działania

System ten jest aktywny przy prędkości przekraczającej 15 km/h.

W pewnych sytuacjach, na przykład podczas jazdy sportowej lub w przypadku specyficznego stanu nawierzchni drogowej (lód, śnieg, nierówności itp.), sygnalizacja może być opóźniona lub jedynie częściowa, jeśli chodzi o rozpoznawanie jednoczesnego spadku ciśnienia w kilku oponach.

W pewnych okolicznościach (np. gdy samochód jest niesymetrycznie obciążony z jednej strony, podczas holowania przyczepy, w przypadku uszkodzenia lub zużycia opony, w przypadku użycia dojazdowego koła zapasowego, zestawu "Fix&Go Automatic", użycia łańcuchów przeciwpoślizgowych, użycia różnych opon na osiach), system może wydawać błędne wskazania (sygnały) lub tymczasowo wyłączyć się.

W przypadku tymczasowego wyłączenia się systemu lampka sygnalizacyjna będzie  migać
przez około 75 sekund, a następnie świecić światłem stałym; jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się specjalny komunikat.

Wskazania takie nastąpią również na skutek wyłączenia i późniejszego ponownego włączenia silnika, jeśli nie zostaną przywrócone właściwe warunki działania.

UWAGA

65) Jeśli system sygnalizuje spadek ciśnienia w konkretnej oponie, zaleca się sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach.

66) System iTPMS nie zwalnia kierowcy z obowiązku sprawdzania ciśnienia w oponach co miesiąc; nie stanowi on funkcji zastępczej w zakresie konserwacji czy bezpieczeństwa.

67) Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane, gdy opony są zimne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ciśnienie sprawdzane jest w oponach nagrzanych, nie należy zmniejszać poziomu ciśnienia, nawet jeśli przekracza on zalecaną wartość, a ponowić kontrolę, gdy opony będą zimne.

68) System iTPMS nie jest w stanie zasygnalizować nagłego obniżenia ciśnienia w oponach (na przykład w przypadku pęknięcia opony). W takiej sytuacji należy zatrzymać samochód, hamując ostrożnie i bez wykonywania nagłych skrętów.

69) System informuje jedynie o niskim poziomie ciśnienia w oponach: nie jest w stanie ich napompować.

70) Niewystarczające napompowanie opon powoduje wzrost zużycia paliwa, ogranicza trwałość bieżnika i może mieć wpływ na bezpieczne prowadzenie samochodu.

Procedura resetowania

System iTPMS wymaga na początku wykonania fazy "autoadaptacji" (jej czas trwania zależy od stylu jazdy i warunków drogowych: warunkiem optymalnym jest jazda w ...

Systemy zabezpieczające pasażerów

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo w samochodzie są następujące systemy zabezpieczające: ...

Categorie