Fiat Punto: Systemy wspomagające jazdę

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy wspomagające jazdę

SYSTEM iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Samochód może być wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach o nazwie iTPMS (indirect Tire Pressure Monitoring System), który - za pośrednictwem czujników prędkości kół - monitoruje poziom napompowania opon.

System ten powiadamia kierowcę w razie niskiego ciśnienia w jednej lub kilku oponach, powodując zaświecenie lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaźników oraz wyświetlenie na ekranie specjalnego komunikatu. W przypadku, gdy sytuacja dotyczy tylko jednej opony o niskim poziomie ciśnienia, system może wskazać, o które koło chodzi: zaleca się jednak sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach. Niski poziom ciśnienia sygnalizowany jest również po wyłączeniu i późniejszym ponownym włączeniu silnika, dopóki nie zostanie wykonana procedura resetowania układu.

System asr (antislip regulation)

Stanowi integralną część systemu ESC. Interweniuje automatycznie poprzez ograniczenie mocy przekazywanej przez silnik w przypadku poślizgu kó&# ...

Procedura resetowania

System iTPMS wymaga na początku wykonania fazy "autoadaptacji" (jej czas trwania zależy od stylu jazdy i warunków drogowych: warunkiem optymalnym jest jazda w ...

Categorie