Fiat Punto: System asr (antislip regulation)

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy bezpieczeñstwa aktywnego –> System asr (antislip regulation)

Stanowi integralną część systemu ESC.

Interweniuje automatycznie poprzez ograniczenie mocy przekazywanej przez silnik w przypadku poślizgu kół napędzanych, utraty przyczepności na mokrej nawierzchni (aquaplaning), przyspieszania na śliskiej, ośnieżonej lub oblodzonej nawierzchni itd. W zależności od warunków poślizgu uaktywniane są dwa różne systemy kontroli: jeśli poślizg dotyczy obu kół napędzanych, ASR interweniuje, ograniczając moc przekazywaną przez silnik, natomiast jeśli poślizg dotyczy tylko jednego koła napędzanego, system interweniuje, hamując automatycznie koło, które się ślizga.

Włączanie/wyłączanie systemu

ASR włącza się automatycznie przy każdym uruchomieniu silnika. W czasie jazdy możliwe jest wyłączenie, a następnie ponowne włączenie ASR, wystarczy nacisnąć przycisk ASR OFF rys. 45.

Wyłączenie systemu sygnalizowane jest przez zaświecenie się diody w przycisku, a w niektórych wersjach przez pojawienie się na wyświetlaczu odpowiedniego komunikatu.

Włączanie/wyłączanie systemu


Jeśli ASR zostanie wyłączony podczas jazdy, przy kolejnym uruchomieniu silnika ASR zostanie włączony automatycznie. W przypadku podróżowania z zamontowanymi łańcuchami po drodze pokrytej śniegiem wskazane jest wyłączyć ASR: w tych warunkach poślizg kół napędzanych w fazie ruszania umożliwia uzyskanie większego momentu napędowego.

UWAGA

53) ABS wykorzystuje najlepszą dostępną przyczepność, ale nie jest w stanie jej zwiększyć; należy więc uważać na drogach śliskich, nie powodując niepotrzebnych sytuacji ryzykownych.

54) W momencie interwencji ABS wyczuwalne jest pulsowanie pedału hamulca, nie należy wówczas zmniejszać nacisku na pedał, ale bez obawy przytrzymać pedał dobrze naciśnięty; w ten sposób samochód zatrzyma się na możliwie najkrótszej drodze hamowania, odpowiednio do warunków panujących na drodze.

55) Jeżeli ABS interweniuje, jest to sygnał, że została osiągnięta graniczna przyczepność pomiędzy oponą a nawierzchnią drogową: należy wówczas zwolnić, aby dostosować prędkość do dostępnej przyczepności.

56) W przypadku zaświecenia się tylko lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaźników (jednocześnie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się specjalny komunikat, dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), należy natychmiast zatrzymać samochód i zwrócić się do najbliższej ASO marki Fiat. Ewentualny wyciek płynu z instalacji hydraulicznej spowoduje zmniejszenie sprawności układu hamulcowego, zarówno typu tradycyjnego jak i z systemem zapobiegającym blokowaniu sie kół.

57) W momencie interwencji Mechanical Brake Assist możliwe jest dostrzeżenie hałasu dobywającego się z systemu.

Zachowanie takie należy uważać za normalne. W trakcie hamowania należy więc utrzymać dobrze wciśnięty pedał hamulca.

58) Dla prawidłowego działania systemu ESC i ASR konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

59) W razie ewentualnego użycia dojazdowego koła zapasowego system ESC nadal działa. Należy jednak pamiętać, że zapasowe koło dojazdowe posiada wymiary mniejsze w stosunku do normalnej opony i jego przyczepność jest mniejsza niż przyczepność pozostałych opon w samochodzie.

60) Osiągi systemu ESC i ASR nie zwalniają kierowcy z podejmowania nieuzasadnionego i niepotrzebnego ryzyka podczas jazdy. Prowadzenie samochodu powinno być zawsze dostosowane do stanu nawierzchni drogi, widoczności i ruchu drogowego. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa zawsze i wyłącznie na kierowcy.

61) Dla prawidłowego działania systemu ASR konieczne jest, aby opony były jednakowej marki i jednakowego typu na wszystkich kołach, w doskonałym stanie, a przede wszystkim, aby były to opony zgodne z zalecanym rodzajem i wymiarami.

62) System HBA nie jest w stanie zwiększyć przyczepności opon do nawierzchni drogi, wykraczając poza zakres praw fizyki: należy zawsze prowadzić ostrożnie samochód, z uwzględnieniem stanu nawierzchni drogowej.

63) System HBA nie zapewni uniknięcia wypadków, łącznie z tymi, które spowodowane są nadmierną prędkością na zakręcie, jazdą po nawierzchni o niskiej przyczepności kół czy aquaplaningiem.

64) System HBA jest elementem wspomagającym jazdę: kierowca nigdy nie powinien ograniczać uwagi poświęcanej na prowadzenie samochodu.

Odpowiedzialność za bezpieczną jazdę ponosi zawsze kierowca. Działania systemu HBA nie należy nigdy poddawać próbie w sposób nieracjonalny lub niebezpieczny, co może zagrozić bezpieczeństwu kierowcy, pasażerom samochodu i innym użytkownikom ruchu drogowego.

System hh (hill holder)

Stanowi integralną część systemu ESP i ułatwia ruszanie pod górę. Uaktywnia się automatycznie na drodze pod górę: samoch&oa ...

Systemy wspomagające jazdę

SYSTEM iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Samochód może być wyposażony w system monitorowani ...

Categorie