Fiat Punto: Procedura resetowania

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy wspomagające jazdę –> Procedura resetowania

System iTPMS wymaga na początku wykonania fazy "autoadaptacji" (jej czas trwania zależy od stylu jazdy i warunków drogowych: warunkiem optymalnym jest jazda w linii prostej z prędkością 80 km/h przez co najmniej 20 minut), która rozpoczyna się wraz z wykonaniem procedury resetowania układu.

Procedurę resetowania należy wykonać:

Przed zresetowaniem systemu należy napompować opony do wartości nominalnych ciśnienia podanych w tabeli wartości ciśnienia w oponach (patrz sekcja "Koła" w rozdziale "Dane techniczne").

Jeśli reset nie zostanie wykonany, we wszystkich wymienionych powyżej przypadkach lampka sygnalizacyjna
może błędnie wskazywać nieprawidłowy poziom ciśnienia w jednej lub kilku oponach. Aby wykonać procedurę resetowania, gdy samochód stoi, a wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR, należy w menu ustawień wykonać następujące czynności:

Systemy wspomagające jazdę

SYSTEM iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System) (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Samochód może być wyposażony w system monitorowani ...

Warunki działania

System ten jest aktywny przy prędkości przekraczającej 15 km/h. W pewnych sytuacjach, na przykład podczas jazdy sportowej lub w przypadku specyficznego st ...

Categorie