Fiat Punto: Systemy zabezpieczające pasażerów

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Systemy zabezpieczające pasażerów

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo w samochodzie są następujące systemy zabezpieczające:

Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje podane na następnych stronach. Niezwykle ważne jest bowiem, aby systemy zabezpieczające stosowane były w sposób prawidłowy, zapewniając możliwie jak największe bezpieczeństwo kierowcy i pasażerom samochodu.

W celu zapoznania się z opisem regulacji zagłówków, patrz sekcja "Zagłówki" w rozdziale "Poznawanie samochodu".

Warunki działania

System ten jest aktywny przy prędkości przekraczającej 15 km/h. W pewnych sytuacjach, na przykład podczas jazdy sportowej lub w przypadku specyficznego st ...

Pasy bezpieczeñstwa

UŻYWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA Kierowca (jak i wszyscy pasażerowie samochodu), powinien (powinni) przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów p ...

Categorie