Fiat Punto: Pasy bezpieczeñstwa

Fiat Punto –> Bezpieczeñstwo –> Pasy bezpieczeñstwa

UŻYWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA

Kierowca (jak i wszyscy pasażerowie samochodu), powinien (powinni) przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych dotyczących sposobu użycia pasów bezpieczeństwa. Pas należy zapinać przy wyprostowanej klatce piersiowej i plecach przylegających do oparcia siedzenia. Przed rozpoczęciem podróży należy zapiąć zawsze pasy bezpieczeństwa.

W celu zapięcia pasa należy chwycić zaczep A rys. 46 i wsunąć go do gniazda zatrzasku B, do momentu usłyszenia dźwięku zablokowania.

Jeżeli podczas wyciągania pas zablokuje się, należy puścić taśmę pasa, aby zwinęła się na krótkim odcinku i ponownie ją wyciągnąć, unikając gwałtownych ruchów.

Aby odpiąć pas, należy nacisnąć przycisk C rys. 46. Podczas zwijania pasa należy przytrzymać taśmę, aby uniknąć poskręcania się jej. Pas bezpieczeństwa dopasowuje się - za pomocą zwijacza - automatycznie do ciała pasażera, umożliwiając swobodne ruchy.

UŻYWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA


Siedzenia tylne wyposażone są w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z trzema punktami mocowania i zwijaczem. Pasy siedzeń tylnych należy zakładać, jak pokazano na rys. 47 (wersje 4-miejscowe) / rys.

48(wersje 5-miejscowe).

UŻYWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA


OSTRZEŻENIE Przywracając, po złożeniu, oparcie siedzenia tylnego w pozycję normalnego użycia, należy uważać, aby właściwie ułożyć pas bezpieczeństwa i umożliwić tym samym bezpośrednie jego użycie.

UWAGA

71) Podczas jazdy nie należy naciskać przycisku C rys. 46.

72) Należy pamiętać, że w razie gwałtownego zderzenia pasażerowie siedzeń tylnych, którzy nie zapną pasów, poza tym że są narażeni na poważne obrażenia, stanowią poważne zagrożenie dla pasażerów miejsc przednich.

73) Należy upewnić się, czy oparcia zostały prawidłowo zamocowane z obu stron, aby w przypadku gwałtownego hamowania oparcie nie przesunęło się w przód, powodując obrażenia pasażerów.

74) O prawidłowym zablokowaniu oparcia świadczy zniknięcie "czerwonego paska" znajdującego się obok dźwigni składania oparcia. Widoczny "czerwony pasek" sygnalizuje brak zablokowania oparcia siedzenia. Przy ustawianiu oparcia w pozycję użytkowania należy upewnić się o jego zatrzaśnięciu, o którym świadczy specyficzny dźwięk zablokowania.

Systemy zabezpieczające pasażerów

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo w samochodzie są następujące systemy zabezpieczające: ...

System sbr (seat belt reminder)

(dla wersji/rynków, gdzie przewidziano) Składa się z sygnalizatora akustycznego, który wraz z migającą w zestawie wskaźników lampk& ...

Categorie