Fiat Punto: Krótka instrukcja dotycząca media playera

Fiat Punto –> Multimedia –> Blue&me –> Krótka instrukcja dotycząca media playera

Aby uruchomiæ odtwarzanie plików cyfrowych audio, zapisanych na urz¹dzeniu usb, należy:

Krótka instrukcja dotycząca czytnika wiadomości sms

(tylko z telefonami umożliwiającymi tę funkcję) Jeśli telefon z technologią Bluetooth obsługuje tego typu funkcję, wówczas przy o ...

Wykaz dostępnych poleceñ głosowych

Poniżej podano "główne" polecenia głosowe dostępne w ramach Blue&Me. Polecenia głosowe zawsze dostępne Pomoc Anuluj Powtó ...

Categorie