Fiat Punto: Wykaz dostępnych poleceñ głosowych

Fiat Punto –> Multimedia –> Blue&me –> Wykaz dostępnych poleceñ głosowych

Poniżej podano "główne" polecenia głosowe dostępne w ramach Blue&Me.

Polecenia głosowe zawsze dostępne

Polecenia głosowe systemu głośnomówiącego

Polecenia głosowe czytnika wiadomości SMS

Polecenia głosowe Media Playera

Polecenia głosowe funkcji ustawień

UWAGA

172) Używanie niektórych funkcji systemu podczas jazdy może rozpraszać uwagę, narażając na ryzyko kolizji lub innych poważnych konsekwencji; dlatego powinno się z nich korzystać tylko wtedy, gdy warunki drogowe na to pozwalają i - w razie konieczności - tylko po zatrzymaniu samochodu.

173) UWAGA: Zapoznawanie się z systemem podczas jazdy może rozpraszać uwagę i powoduje ryzyko spowodowania kolizji lub innych poważnych konsekwencji.

Podczas jazdy nie należy zmieniać ustawień systemu ani wprowadzać danych w sposób niewerbalny (to jest za pomocą sterowania ręcznego). Przed wykonaniem tego typu czynności należy zatrzymać samochód bezpiecznie i zgodnie z przepisami kodeksu drogowego. Bardzo ważne jest, aby przestrzegać tych ostrzeżeń, ponieważ ustawianie lub zmiana niektórych funkcji może spowodować rozproszenie uwagi kierowcy i zdjęcie rąk z kierownicy.

174) Polecenia sterowane głosowo: poszczególne funkcje systemu mogą być realizowane poprzez stosowanie tylko poleceń głosowych. Stosowanie poleceń głosowych podczas jazdy umożliwia obsługę systemu bez zdejmowania rąk z kierownicy.

175) Dłuższe patrzenie na wyświetlacz: podczas jazdy nie należy uruchamiać żadnych funkcji, które wymagają koncentrowania dłuższej uwagi na wyświetlaczu. Przed uruchomieniem jakiejkolwiek funkcji należy upewnić się, że zostanie ona wykonana bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Nawet jedynie szybkie spojrzenie na wyświetlacz może spowodować niebezpieczeństwo, jeżeli uwaga kierowcy zostanie odwrócona od jazdy w skupieniu w momencie krytycznym.

176) Ustawianie głośności: nie należy zwiększać nadmiernie poziomu głośności.

Podczas jazdy należy utrzymywać głośność na takim poziomie, aby był słyszalny ruch na drodze i sygnały ostrzegawcze.

Prowadzenie samochodu, nie słysząc tego typu sygnałów, może przyczynić się do spowodowania wypadku.

177) Korzystanie z systemu rozpoznania głosowego: oprogramowanie rozpoznaje głos, bazując na procesie statystycznym, który jest podatny na błędy.

Odpowiedzialność użytkownika polega na monitorowaniu funkcji rozpoznawania głosowego, umożliwiając systemowi skorygowanie ewentualnych błędów.

178) Niebezpieczne rozproszenie uwagi: poszczególne funkcje mogą wymagać ustawień ręcznych (nie za pośrednictwem poleceń głosowych). Wykonanie tego typu ustawień lub wprowadzanie danych podczas jazdy może spowodować poważne rozproszenie uwagi i kolizję lub poważne konsekwencje. Przed wykonaniem takich operacji należy bezpiecznie i zgodnie z przepisami kodeksu drogowego zatrzymać samochód.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA

UWAGA

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE

BAGAŻNIK DACHOWY/NA NARTY

PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU RADIOODTWARZACZA

OCHRONA ŚRODOWISKA

ELEMENTY WEWNĘTRZNE

ZASILANIE

ZALECENIA DOTYCZĄCE ŁADUNKU (wersje Punto VAN)

UWAGA

BAGAŻNIK DACHOWY/NA NARTY

PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU RADIOODTWARZACZA

KAROSERIA

ELEMENTY WEWNĘTRZNE

UWAGA

KAROSERIA

Krótka instrukcja dotycząca media playera

Aby uruchomiæ odtwarzanie plików cyfrowych audio, zapisanych na urz¹dzeniu usb, należy: Skopiować utwory z urządzenia USB. W przypadku urz& ...

Dacia Sandero, Dacia Logan

п»ї ...

Categorie