Fiat Punto: Blue&me

Fiat Punto –> Multimedia –> Blue&me

Opis ogólny

Radioodtwarzacz posiada następujące funkcje: Sekcja Radia Dostrajanie PLL z zakresem częstotliwości FM/AM/MW; RDS (Radio Data System) z funkcją ...

Wyświetlacz i elementy sterowania na kierownicy

W przypadku wielu funkcji przyciski src/ok  /menu na kierownicy dzia³aj¹ zamiennie i można wybraæ dowolny z nich. W przypadku obu sposob& ...

Categorie