Fiat Punto: Krótka instrukcja dotycząca czytnika wiadomości sms

Fiat Punto –> Multimedia –> Blue&me –> Krótka instrukcja dotycząca czytnika wiadomości sms

(tylko z telefonami umożliwiającymi tę funkcję) Jeśli telefon z technologią Bluetooth obsługuje tego typu funkcję, wówczas przy odbiorze nowej wiadomości SMS Blue&Me powiadomi użytkownika sygnałem akustycznym i zapyta, czy SMS ma zostać odczytany.

❒ Należy wypowiedzieć "Tak" bądź nacisnąć przycisk  /MENU lub
SRC/OK: system odczyta ostatnią otrzymaną wiadomość.

❒ Należy wypowiedzieć "Nie" lub nacisnąć przycisk   : system
zapamięta wiadomość i będzie można odczytać ją w późniejszym terminie.

Poznawanie poleceń głosowych

Podczas interakcji głosowej z systemem można zawsze użyć polecenia głosowego "Pomoc", w celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyc ...

Krótka instrukcja dotycząca media playera

Aby uruchomiæ odtwarzanie plików cyfrowych audio, zapisanych na urz¹dzeniu usb, należy: Skopiować utwory z urządzenia USB. W przypadku urz& ...

Categorie