Fiat Punto: Poznawanie poleceń głosowych

Podczas interakcji głosowej z systemem można zawsze użyć polecenia głosowego "Pomoc", w celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących dostępnych w każdej fazie interakcji poleceń głosowych.

Aby przećwiczyć polecenie "Pomoc", należy:

Aby zarejestrować telefon komórkowy, należy:

Ważne jest, aby zaczekać na pojawienie sie tego komunikatu potwierdzającego. Jeśli przycisk /MENU lub / 
zostanie naciśnięty, zanim pojawi sie ów komunikat, istnieje ryzyko anulowania procesu rejestracji. Jeśli rejestracja nie powiedzie się, wówczas pojawi się komunikat o błędzie: w takiej sytuacji konieczne będzie powtórzenie procedury.

Nawiązywanie połączenia

Wyobraźmy sobie, że "Jan" jest jednym z imion zapamiętanych w spisie telefonów.

Aby zadzwonić do "Jana", należy nacisnąć na kierownicy przycisk 
i wypowiedzieć "Zadzwoń Jan". Jeżeli system rozpozna imię Jan, wówczas wyświetli na wyświetlaczu informacje odpowiadające tej nazwie w spisie telefonów.

Jeżeli w spisie telefonów zapisany jest tylko jeden numer telefonu do Jana, system zapyta bezpośrednio, czy zamierza się nawiązać połączenie z Janem. W celu nawiązania połączenia należy wypowiedzieć "Tak", w przeciwnym razie wypowiedzieć "Nie".

Jeżeli natomiast jest więcej numerów telefonów do "Jana", system zapyta, z jakim rodzajem adresu użytkownik zamierza nawiązać połączenie (np. "Połącz Jan praca czy dom?").

Należy odpowiedzieć, wskazując typ żądanego numeru telefonu (np.

"Dom").

Jeżeli jest więcej numerów telefonów do "Jana", ale nie ma wskazania dotyczącego rodzaju numeru, na wyświetlaczu systemu pojawi się imię wraz z listą odpowiednich numerów telefonów. System głośnomówiący zapyta, czy użytkownik zamierza połączyć się z wyświetlanym numerem telefonu. Jeśli wyświetlany numer jest tym, który żądano, należy wypowiedzieć: "Tak", w przeciwnym razie wypowiedzieć "Nie". Jeżeli wybrano odpowiednią osobę, ale numer jest błędny, należy wypowiedzieć "Kolejny" lub "Wstecz", aby zobaczyć inne numery telefonów przypisane tej osobie.

Aby nawiązać połączenie z wyświetlanym numerem, należy wypowiedzieć "Zadzwoń". Można także poruszać się po spisie telefonów ręcznie, naciskając przyciski na kierownicy do momentu
odnalezienia żądanego numeru. W tym momencie należy nacisnąć /MENU
lub SRC/OK w celu nawiązania połączenia.

Kończenie połączenia: należy nacisnąć /MENU.


Przygotowywanie spisu telefonów w telefonie komórkowym

Przed zarejestrowaniem telefonu komórkowego w systemie Blue&Me należy koniecznie upewnić się, czy w telefonie komórkowym zostały zapisane ...

Krótka instrukcja dotycząca czytnika wiadomości sms

(tylko z telefonami umożliwiającymi tę funkcję) Jeśli telefon z technologią Bluetooth obsługuje tego typu funkcję, wówczas przy o ...

Categorie