Citroen DS3: Menu

Nacisnąć ten przycisk, a następnie wybrać żądane menu.

Nawigacja Nawigacja jest dostępna w zależności od kraju sprzedaży i/lub poziomu wykończenia.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Radio Media Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Ustawienia Umożliwia konfigurowanie wyświetlacza i systemu.

Patrz odpowiednia rubryka.

Usługi towarzyszące Te usługi są dostępne w zależności od kraju sprzedaży i/lub poziomu wykończenia.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Telefon Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Jazda Umożliwia dostęp do komputera pokładowego oraz, w zależności od wersji, ustawienie parametrów niektórych funkcji.

Patrz odpowiednia rubryka

Menu


  1. Regulacja głośności / wyłączanie dźwięku.

    Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Zasady

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść w poszczególne menu, a następnie naciskać przyciski wyświetlone na tablecie dotykowym. ...

Menu "Jazda"

Funkcje dostępne z poziomu tego menu zostały przedstawione w tabeli poniżej. Przycisk Dana funkcja Objaśnienia Diagno ...

Categorie