Citroen DS3: Zasady

Nacisnąć przycisk "MENU", aby wejść w poszczególne menu, a następnie naciskać przyciski wyświetlone na tablecie dotykowym.

Każde menu wyświetla się na jednej lub dwóch stronach (strona główna i podstrona).

Użyć przycisku " Opcje ", aby przejść do podstrony.

Jeżeli przez pewien czas na podstronie nie są wykonywane żadne czynności, następuje automatyczny powrót na stronę główną.

Za pomocą tego przycisku można
przejść do dodatkowych informacji i ustawień niektórych funkcji.

Użyć tego przycisku do
zatwierdzenia.

Użyć tego przycisku, aby powrócić
do strony głównej albo wyjść.

Zalecenia

Należy mocniej naciskać, zwłaszcza przy przesuwaniu elementów (przewijanie list, przesuwanie mapy...). Zwykłe muśnięcie nie wystarcza. ...

Menu

Nacisnąć ten przycisk, a następnie wybrać żądane menu. Nawigacja Nawigacja jest dostępna w zależności od kraju sprzedaży i/lub ...

Categorie