Citroen DS3: Menu "Ustawienia"

Citroen DS3 –> Kontrola jazdy –> Tablet dotykowy –> Menu –> Menu "Ustawienia"

Funkcje dostępne w tym menu zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Przycisk

Dana funkcja

Objaśnienia

Ustawienia audio Ustawienia głośności, balansu itp.

Wyłącz ekran Wyłączenie wyświetlania na ekranie tabletu dotykowego (czarny ekran). Naciśnięcie czarnego ekranu umożliwia powrót do wyświetlania.

Naciśnięcie czarnego ekranu (albo przycisku "MENU") umożliwia powrót do wyświetlania.

Ustawienia systemu Wybór jednostek:
  •  temperatury (Celsjusza lub Fahrenheita),
  •  odległości i zużycia paliwa (l/100 km, mpg lub km/l).

Godzina/Data Ustawienie daty i godziny

Języki Wybór języka wyświetlacza z ustalonej listy.

Ustaw. ekranu Ustawienie parametrów wyświetlania (przewijanie tekstów, animacje itp.) i jaskrawości ekranu.

Kalkulator Wyświetlanie kalkulatora.

Kalendarz Wyświetlanie kalendarza.

Menu "Jazda"

Funkcje dostępne z poziomu tego menu zostały przedstawione w tabeli poniżej. Przycisk Dana funkcja Objaśnienia Diagno ...

Ustawianie daty i godziny

Wybrać menu " Ustawienia ". Na podstronie nacisnąć " Godzina/Data ". Wybrać "Ustaw godzinę" albo "Ust ...

Categorie