Citroen DS3: Ustawianie daty i godziny

Citroen DS3 –> Kontrola jazdy –> Tablet dotykowy –> Menu –> Ustawianie daty i godziny

Ustawianie daty i godziny


Ustawianie daty i godziny


Ustawianie daty i godziny


Przy ustawianiu godziny można wybrać opcję " Synchronizacja satelitów ", aby ustawianie odbywało się automatycznie przez odbiór satelitarny.

Menu "Ustawienia"

Funkcje dostępne w tym menu zostały przedstawione w tabeli poniżej. Przycisk Dana funkcja Objaśnienia Ustawienia audi ...

Komputer pokładowy

System przekazujący użytkownikowi informacje na temat bieżącej trasy (zasięg, zużycie paliwa...). ...

Categorie