Chevrolet Aveo: Oddzwanianie

Oddzwanianie


Nacisnąć przycisk rozmowy na kierownicy, aby wyświetlić ekran funkcji oddzwaniania, lub nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby wyświetlić listę rozmówców.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Tak lub kontakt, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE lub przycisk rozmowy, aby nawiązać połączenie.

Oddzwanianie


Oddzwanianie


Nacisnąć przycisk MENU-TUNE, gdy telefon jest podłączony, aby wyświetlić pokazane powyżej funkcje nawiązywania połączeń.

Do wybierania funkcji z wyświetlonego menu służy przycisk z pokrętłem MENU-TUNE.

Podczas rozmowy nacisnąć i przytrzymać przycisk rozmowy na kierownicy, aby przejść do trybu rozmowy przez aparat telefoniczny.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć rozmowę, nacisnąć przycisk Wycisz/Rozłącz na kierownicy lub obrócić pokrętło MENU-TUNE i wybrać o ...

Nawiązywanie połączeń przez wprowadzenie numeru

Aby nawiązać połączenie przez wprowadzenie numeru, nacisnąć przycisk MENU-TUNE i obrócić pokrętło w celu wybrania opcji ...

Categorie