Chevrolet Aveo: Kończenie połączenia

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Telefon –> Zestaw głośnomówiący –> Kończenie połączenia

Kończenie połączenia


Aby zakończyć rozmowę, nacisnąć przycisk Wycisz/Rozłącz na kierownicy lub obrócić pokrętło MENU-TUNE i wybrać opcję Rozłącz, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Odbieranie połączeń

Jeśli na telefon komórkowy podłączony za pośrednictwem Bluetooth przyjdzie połączenie, odtwarzanie bieżącego utworu zostanie ...

Oddzwanianie

Nacisnąć przycisk rozmowy na kierownicy, aby wyświetlić ekran funkcji oddzwaniania, lub nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby wyś ...

Categorie