Chevrolet Aveo: Odbieranie połączeń

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Telefon –> Zestaw głośnomówiący –> Odbieranie połączeń

Odbieranie połączeń


Jeśli na telefon komórkowy podłączony za pośrednictwem Bluetooth przyjdzie połączenie, odtwarzanie bieżącego utworu zostanie przerwane i rozlegnie się sygnał dzwonka telefonu, a na wyświetlaczu pojawi się informacja dotycząca połączenia.

Przestroga Możliwość przesłania dzwonka zależy od telefonu komórkowego.

Wyregulować głośność dzwonka w telefonie komórkowym, jeżeli jest zbyt niska.

Aby rozpocząć rozmowę przez telefon, nacisnąć przycisk rozmowy na kierownicy lub obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do opcji odbierania, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Odbieranie połączeń


Odbieranie połączeń


Odbieranie połączeń


Zestaw głośnomówiący

...

Kończenie połączenia

Aby zakończyć rozmowę, nacisnąć przycisk Wycisz/Rozłącz na kierownicy lub obrócić pokrętło MENU-TUNE i wybrać o ...

Categorie