Chevrolet Aveo: Nawiązywanie połączeń przez wprowadzenie numeru

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Telefon –> Zestaw głośnomówiący –> Nawiązywanie połączeń przez wprowadzenie numeru

Nawiązywanie połączeń przez wprowadzenie numeru


Aby nawiązać połączenie przez wprowadzenie numeru, nacisnąć przycisk MENU-TUNE i obrócić pokrętło w celu wybrania opcji Wprowadź numer, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Nawiązywanie połączeń przez wprowadzenie numeru


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, by wybrać żądany znak lub cyfrę, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE, aby ją wprowadzić.

  1. Przesuń: Przesuwanie miejsca wprowadzania
  2.  Usuń: Usuwanie wprowadzonego znaku
  3.  Książka telefoniczna: Wyszukiwanie kontaktów (możliwość użycia po aktualizacji numerów telefonów)
  4.  Wybierz: Rozpoczęcie wybierania numeru

Nawiązywanie połączeń przez wprowadzenie numeru


Po wprowadzeniu całego numeru telefonu obrócić pokrętło MENUTUNE w celu rozpoczęcia wybierania numeru [], a następnie nacisnąć
przycisk z pokrętłem, aby nawiązać połączenie.

Aby zakończyć połączenie, obrócić pokrętło MENU-TUNE w celu wybrania opcji zakończenia rozmowy, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Oddzwanianie

Nacisnąć przycisk rozmowy na kierownicy, aby wyświetlić ekran funkcji oddzwaniania, lub nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby wyś ...

Korzystanie z menu telefonu

Menu telefonu → Książka telefoniczna → Wyszukaj Nacisnąć przycisk MENU-TUNE i obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybra ...

Categorie