Chevrolet Aveo: Korzystanie z menu telefonu

Chevrolet Aveo –> System audio-nawigacyjny –> Telefon –> Zestaw głośnomówiący –> Korzystanie z menu telefonu

Menu telefonu → Książka telefoniczna → Wyszukaj

Korzystanie z menu telefonu


Nacisnąć przycisk MENU-TUNE i obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Książka telefoniczna, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE.

Na ekranie pojawi się informacja, że brak kontaktów do wykorzystania i nastąpi powrót do poprzedniego menu.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Wyszukaj, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Imię lub Nazwisko, a następnie nacisnąć przycisk MENUTUNE.

Korzystanie z menu telefonu


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Warunki/zakres wyszukiwania, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Korzystanie z menu telefonu


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, gdy wyświetlony jest ekran z wynikami wyszukiwania, aby wybrać żądaną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące danej pozycji.

Korzystanie z menu telefonu


Aby wybrać dany numer, nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Więcej informacji zamieszczono w punkcie dotyczącym nawiązywania połączeń.

Menu telefonu → Książka telefoniczna → Aktualizuj

Korzystanie z menu telefonu


Funkcja ta umożliwia aktualizację kontaktów zapisanych w systemie poprzez dodanie kontaktów z podłączonego telefonu komórkowego.

Za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać Menu telefonu → Książka telefoniczna → Aktualizuj, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Korzystanie z menu telefonu


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Tak lub Nie, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby rozpocząć lub anulować aktualizację.

Uwaga dotycząca aktualizacji kontaktów

Menu telefonu → Książka telefoniczna → Usuń wszystkie

Korzystanie z menu telefonu


Wszystkie numery telefonów, które zostały zapisane w kontaktach systemu, zostaną usunięte.

Za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać Menu telefonu → Książka telefoniczna → Usuń wszystkie, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać opcję Tak lub Nie, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby potwierdzić lub anulować usunięcie wszystkich kontaktów.

Menu telefonu → Listy połączeń

Korzystanie z menu telefonu


Funkcja ta umożliwia sprawdzanie, wykorzystywanie i usuwanie kontaktów.

Za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać Menu telefonu → Listy połączeń, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać szczegółową historię połączeń, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Korzystanie z menu telefonu


Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby sprawdzić historię połączeń i nawiązać połączenie.

Nacisnąć przycisk MENU-TUNE, aby połączyć się z numerem wybranym z historii połączeń.

Menu telefonu → Ustawienia Bluetooth

Korzystanie z menu telefonu


Opcja ta służy do zmiany ustawień funkcji Bluetooth.

Za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE wybrać Menu telefonu → Ustawienia Bluetooth, a następnie nacisnąć przycisk MENU-TUNE.

Aby włączyć funkcję Bluetooth, zarejestrować/podłączyć/usunąć urządzenie Bluetooth lub zmienić kod Bluetooth, wybrać opcję Bluetooth za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE, a następnie wybrać żądaną pozycję za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE.

Korzystanie z menu telefonu


Aby nastawić sygnał i głośność dzwonka używanego przez funkcję Bluetooth, wybrać opcję Dźwięk i sygnał za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE, a następnie nastawić żądane pozycje za pomocą przycisku MENU-TUNE.

Korzystanie z menu telefonu


Aby przywrócić standardowe wartości Ustawień Bluetooth, wybrać opcję Przywrócenie pierwotnych ustawień za pomocą przycisku z pokrętłem MENU-TUNE, a następnie wybrać opcję Tak za pomocą przycisku MENU-TUNE.

Nawiązywanie połączeń przez wprowadzenie numeru

Aby nawiązać połączenie przez wprowadzenie numeru, nacisnąć przycisk MENU-TUNE i obrócić pokrętło w celu wybrania opcji ...

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

...

Categorie