Chevrolet Aveo: Drzwi

Blokada tylnych drzwi

Przestroga Nie ciągnąć za klamkę wewnętrzną, gdy blokada bezpieczeństwa znajduje się w położeniu LOCK ("zab ...

Przestrzeń bagażowa

Pokrywa bagażnika (sedan) Otwieranie <Typ 1> Aby otworzyć pokrywę bagażnika, nacisnąć płytkę przycisku, gdy pokrywa jest odblok ...

Categorie