Chevrolet Aveo: Przestrzeń bagażowa

Chevrolet Aveo –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Drzwi –> Przestrzeń bagażowa

Pokrywa bagażnika (sedan)

Otwieranie

<Typ 1>

Otwieranie


Aby otworzyć pokrywę bagażnika, nacisnąć płytkę przycisku, gdy pokrywa jest odblokowana.

Pokrywa bagażnika otwiera się także po naciśnięciu przycisku na
nadajniku zdalnego sterowania.

Pokrywa bagażnika zostaje zablokowana lub odblokowana jednocześnie z zablokowaniem lub odblokowaniem wszystkich zamków drzwi za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.

<Typ 2>

Otwieranie


W celu odblokowania pokrywy bagażnika włożyć kluczyk do zamka i obrócić w prawo. Podnieść pokrywę bagażnika.

Otwieranie


Pokrywę bagażnika można również otworzyć, ciągnąc za dźwignię znajdującą się w pobliżu fotela kierowcy.

Ostrzeżenie Nie wolno jeździć z otwartą lub uchyloną pokrywą bagażnika, np.

przy przewożeniu dużych przedmiotów, gdyż wówczas trujące gazy spalinowe mogą przedostawać się do wnętrza samochodu.

 

Przestroga Aby uniknąć uszkodzeń, przed otwarciem pokrywy bagażnika należy upewnić się, czy w jej zasięgu nie znajdują się żadne przeszkody, np. drzwi garażowe.

Należy zawsze sprawdzić, czy przestrzeń ponad i za pokrywą jest wolna od przeszkód.

Uwaga Podczas pracy silnika pokrywę bagażnika można otworzyć, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów) lub włączony jest hamulec postojowy (manualna skrzynia biegów).

Uwaga Zainstalowanie ciężkiego wyposażenia lub akcesoriów na pokrywie bagażnika może spowodować, że nie będzie ona utrzymywać się w położeniu otwartym.

Zamykanie

<Typ 1>

W celu zamknięcia pokrywy należy ją nacisnąć w dół, aby zatrzasnęła się.

Nie naciskać płytki przycisku podczas zamykania. Może to spowodować ponowne otwarcie pokrywy.

<Typ 2>

W celu zamknięcia pokrywy należy ją nacisnąć w dół, aby zatrzasnęła się.

Przestroga Upewnić się, że dłonie i inne części ciała wszystkich osób znajdujących się przy samochodzie są oddalone od strefy zamykania pokrywy bagażnika.

Drzwi

...

Klapa tylna (hatchback)

Otwieranie <Typ 1> Aby otworzyć klapę tylną, nacisnąć płytkę przycisku, gdy klapa jest odblokowana. Klapa tylna zostaje zablokow ...

Categorie