Chevrolet Aveo: Klapa tylna (hatchback)

Chevrolet Aveo –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Drzwi –> Klapa tylna (hatchback)

Otwieranie

<Typ 1>

Klapa tylna (hatchback)


Aby otworzyć klapę tylną, nacisnąć płytkę przycisku, gdy klapa jest odblokowana.

Klapa tylna zostaje zablokowana lub odblokowana jednocześnie z zablokowaniem lub odblokowaniem wszystkich zamków drzwi za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.

<Typ 2>

Klapa tylna (hatchback)


W celu odblokowania klapy tylnej włożyć kluczyk do zamka i obrócić w lewo. Podnieść klapę.

Ostrzeżenie Nie wolno jeździć z otwartą lub uchyloną klapą tylną, np. przy przewożeniu długich przedmiotów, gdyż wówczas trujące gazy spalinowe mogą przedostawać się do wnętrza samochodu.

 

Przestroga Aby uniknąć uszkodzeń, przed otwarciem klapy tylnej należy upewnić się, czy w jej zasięgu nie znajdują się żadne przeszkody, np. drzwi garażowe. Należy zawsze sprawdzić, czy przestrzeń ponad i za klapą jest wolna od przeszkód.

Uwaga Podczas pracy silnika klapę tylną można otworzyć, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (automatyczna skrzynia biegów) lub włączony jest hamulec postojowy (manualna skrzynia biegów).

Uwaga Zamocowanie ciężkiego wyposażenia dodatkowego na klapie tylnej może spowodować, że nie będzie ona mogła utrzymać się w położeniu otwartym.

Zamykanie

<Typ 1>

W celu zamknięcia klapy należy ją nacisnąć w dół, aby zatrzasnęła się.

Nie naciskać płytki przycisku podczas zamykania. Może to spowodować ponowne otwarcie pokrywy.

<Typ 2>

W celu zamknięcia klapy należy ją nacisnąć w dół, aby zatrzasnęła się.

Przestroga Upewnić się, że dłonie i inne części ciała wszystkich osób znajdujących się przy samochodzie są oddalone od strefy zamykania klapy tylnej.

Przestrzeń bagażowa

Pokrywa bagażnika (sedan) Otwieranie <Typ 1> Aby otworzyć pokrywę bagażnika, nacisnąć płytkę przycisku, gdy pokrywa jest odblok ...

Zabezpieczanie samochodu

...

Categorie