Chevrolet Aveo: Blokada tylnych drzwi

Chevrolet Aveo –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Blokada tylnych drzwi

Blokada tylnych drzwi


Przestroga Nie ciągnąć za klamkę wewnętrzną, gdy blokada bezpieczeństwa znajduje się w położeniu LOCK ("zablokowane").

Może to spowodować uszkodzenie klamki.

 

Ostrzeżenie Blokadę tylnych drzwi należy uruchamiać zawsze, gdy na fotelach tylnych są przewożone dzieci.

Można posłużyć się kluczykiem lub odpowiednim śrubokrętem.

Aby włączyć blokadę bezpieczeństwa tylnych drzwi, ustawić pokrętła blokady w położeniu poziomym.

Przy włączonej blokadzie tylne drzwi można otworzyć tylko od zewnątrz.

Aby wyłączyć blokadę bezpieczeństwa tylnych drzwi, ustawić pokrętła blokady w położeniu pionowym.

Automatyczne blokowanie zamków

W niektórych krajach należy włączyć automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy. Automatyczna skrzynia biegów Po przestawieniu dź ...

Drzwi

...

Categorie