Renault Clio: Tankowanie paliwa

Wprowadzić pistolet w taki sposób, aby popchnąć zawór i wsunąć go do oporu, przed rozpoczęciem napełniania zbiornika (możliwość rozpryskania paliwa).

Trzymać pistolet w takiej samej pozycji aż do końca napełniania.

Po pierwszym automatycznym wyłączeniu dystrybutora, możliwe jest jeszcze tylko dwukrotne włączenie napełniania; nie należy próbować wlewać więcej paliwa, aby zachować konstrukcyjnie przewidzianą pustą przestrzeń.

Podczas napełniania, należy uważać, aby woda nie przedostała się do zbiornika.

Klapka A oraz jej brzegi powinny pozostać czyste.

Wersje z silnikiem benzynowym

Użycie benzyny zawierającej związki ołowiu spowodowałoby uszkodzenie elementów układu oczyszczania spalin i mogłoby doprowadzić do utraty gwarancji.

Aby uniemożliwić wlanie do zbiornika benzyny z zawartością związków ołowiu, wlew paliwa posiada przewężenie z zastawką, które pozwalają na wprowadzenie tylko pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej (na stacji benzynowej).

Wersje z silnikiem benzynowym


Samochód wyposażony w funkcję Stop and Start.

Podczas uzupełniania paliwa silnik musi być całkowicie wyłączony (a nie znajdować się w stanie czuwania): należy koniecznie wyłączyć silnik przez naciśnięcie przycisku wyłączania 3 (patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika" w rozdziale 2).

 

Utrzymujący się zapach paliwa W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, należy:
  •  zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon;
  •  włączyć światła awaryjne, poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu;
  •  skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki

Jakość paliwa

Należy stosować paliwo dobrej jakości, dostosowane do norm obowiązujących w danym kraju i koniecznie zgodne ze wskazówkami podanymi na naklejce z ...

Brak paliwa - wersja diesel

Pojazdy z pompką odpowietrzającą 4 Po wystąpieniu awarii spowodowanej całkowitym zużyciem paliwa, należy odpowietrzyć układ prze ...

Categorie