Renault Clio: Brak paliwa - wersja diesel

Pojazdy z pompką odpowietrzającą 4

Pojazdy z pompką odpowietrzającą


Po wystąpieniu awarii spowodowanej całkowitym zużyciem paliwa, należy odpowietrzyć układ przed próbą ponownego uruchomienia silnika.

Napełnić zbiornik minimum 8 litrami oleju napędowego.

Nacisnąć kilka razy pompkę 4.

Po wykonaniu tych czynności, uruchomienie silnika jest możliwe.

Jeżeli po kilku próbach, silnik nie uruchamia się, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Pojazdy z pompką odpowietrzającą 4

Pojazdy z pompką odpowietrzającą


Wprowadzić kartę RENAULT do czytnika kart 5. Nacisnąć przycisk uruchamiania 3 nie wciskając pedałów. Należy poczekać kilka minut przed uruchomieniem. Umożliwi to odpowietrzanie układu zasilania paliwem.

Jeśli silnik nie uruchomi się, należy powtórzyć procedurę.

Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, układ paliwowy, wtryskiwacze, osłony ochronne, itp.) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki).

 

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może on być rozgrzany.

Ponadto, w każdej chwili może włączyć się wentylator chłodnicy.

Ryzyko obrażeń.

Tankowanie paliwa

Wprowadzić pistolet w taki sposób, aby popchnąć zawór i wsunąć go do oporu, przed rozpoczęciem napełniania zbiornika (możliw ...

Jazda samochodem

...

Categorie