Renault Clio: Jakość paliwa

Należy stosować paliwo dobrej jakości, dostosowane do norm obowiązujących w danym kraju i koniecznie zgodne ze wskazówkami podanymi na naklejce znajdującej się w klapce wlewu paliwa A. Patrz akapit "Dane techniczne silników" w rozdziale 6.

Wersja z silnikiem diesel

Należy koniecznie używać oleju napędowego zgodnego z instrukcjami podanymi na naklejce znajdującej się na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa A.

Korek wlewu ma specyficzną budowę. W przypadku konieczności jego wymiany, należy upewnić się, czy oferowany korek jest identyczny, co korek oryginalny. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Korka wlewu paliwa nie należy zbliżać do otwartego ognia lub źródeł ciepła.

Nie wolno myć okolic wlewu paliwa przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń myjących.

Wersja z silnikiem benzynowym

Należy koniecznie używać benzyny bezołowiowej.

Liczba oktanowa (RON) musi być zgodna ze wskazaniami podanymi na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa A. Patrz akapit "Dane techniczne silników" w rozdziale 6.

Nie należy mieszać benzyny (bezołowiowej lub E85) z olejem napędowym, nawet w małych ilościach.

Nie należy stosować paliwa na bazie etanolu, jeśli samochód nie jest do tego przystosowany.

Nie należy stosować dodatków do paliwa ze względu na ryzyko uszkodzenia silnika.

Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa)

Pojemność użytkowa zbiornika: ok. 45 litrów. W zależności od pojazdu, silnik 0,9 TCe ma pojemność użytkową zbiornika: ...

Tankowanie paliwa

Wprowadzić pistolet w taki sposób, aby popchnąć zawór i wsunąć go do oporu, przed rozpoczęciem napełniania zbiornika (możliw ...

Categorie