Renault Clio: Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa


Posłużyć się przyciskiem 6, ustawiając pas bezpieczeństwa na takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego 1 spełniające warunki opisane powyżej.

Wcisnąć przycisk 6 i podnieść lub obniżyć pas. Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Odblokowywanie

Nacisnąć na przycisk 4, pas zostanie zwinięty automatycznie. Należy przytrzymać pas podczas zwijania.

Boczne tylne pasy bezpieczeństwa 7


Zapinanie, odpinanie i regulacje wykonuje się w taki sam sposób jak przy pasach bezpieczeństwa z przodu.

Blokowanie

Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy s ...

Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa

Powoli rozwinąć taśmę pasa 9, a następnie zatrzasnąć klamrę 8 w czarnej obudowie 11. Zatrzasnąć przesuwną klamr ...

Categorie