Renault Clio: Blokowanie

Blokowanie


Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy sprawdzić prawidłowość zablokowania pasa, w tym celu pociągnąć za klamrę 3).

W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz go rozwinąć.

W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy.

Puścić pas, umożliwiając samoczynne nawinięcie się taśmy na rolkę, a następnie rozwinąć go ponownie.

Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki.

Lampka kontrolna ostrzegawcza
informująca o niezapiętych przednich pasach bezpieczeństwa

Zapala się na centralnym wyświetlaczu przy uruchomieniu silnika, a następnie, jeśli pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera z przodu (kiedy fotel jest zajęty) nie został zapięty, a pojazd osiągnął prędkość około 20 km/h, lampka miga i przez około 2 minuty rozlega się sygnał dźwiękowy.

Uwaga: przedmiot położony na miejscu pasażera może w niektórych przypadkach spowodować włączenie kontrolki ostrzegawczej.

Ostrzeżenie o niezapięciu pasa na miejscach z tyłu (zależnie od wersji pojazdu) na centralnym wyświetlaczu zapala się lampka kontrolna , a na tablicy
wskaźników wyświetla się, przez około 30 sekund, komunikat z informacją o liczbie zapiętych pasów, przy każdym:

Należy się upewnić, że pasażerowie z tyłu mają prawidłowo zapięte pasy i że wskazywana liczba zapiętych pasów odpowiada liczbie zajętych miejsc na tylnej kanapie.

Regulacja pasów bezpieczeństwa

Oprzeć się wygodnie. Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią. Pas biodrowy 2 musi płasko prz ...

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Posłużyć się przyciskiem 6, ustawiając pas bezpieczeństwa na takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego ...

Categorie