Renault Clio: Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa

Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa


Powoli rozwinąć taśmę pasa 9, a następnie zatrzasnąć klamrę 8 w czarnej obudowie 11.

Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa


Zatrzasnąć przesuwną klamrę 10 w czerwonej obudowie 12.

Za każdym razem, gdy przy tylnej kanapie są wykonywane jakiekolwiek czynności, należy sprawdzić prawidłowe położenie i działanie tylnych pasów bezpieczeństwa.

Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa

  • Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczeń: dotyczy to zarówno pasów, foteli, jak również ich mocowań. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
  • Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp.), ponieważ w razie wypadku zbyt luźny pas może być przyczyną powstania obrażeń.
  •  Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.
  •  Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej.
  •  Pas nie może być skręcony.
  •  Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym.
  •  Przy przestawianiu tylnej kanapy do tyłu należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pasów oraz sprzączek pasów bezpieczeństwa, aby elementy prawidłowo spełniały swoją funkcję.
  •  Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniej obudowy.
  •  Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie obudowy zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie.
  •  Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty, itp. ani przez żadną osobę, ani przedmiot).

Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

Posłużyć się przyciskiem 6, ustawiając pas bezpieczeństwa na takiej wysokości, która zapewni położenie pasa obojczykowego ...

Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:  napinacze zwijacza przedniego pasa bezpieczeństwa;  ograniczniki napięcia pasa ob ...

Categorie