Peugeot 207: Usterka działania

Peugeot 207 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu sprawdzenia systemu.


Jeżeli regulator prędkości jest włączony należy uważać kiedy naciskamy na jeden z przycisków modyfi kacji zaprogramowanej prędkości, gdyż może to spowodować nagły wzrost prędkości samochodu.

Nie należy stosować regulatora prędkości na śliskiej nawierzchni lub drodze o dużym natężeniu ruchu.

W przypadku stromych zjazdów ogranicznik prędkości może nie być w stanie utrzymać zaprogramowanej prędkości.

Aby nie blokować pedałów:

  •  należy poprawnie zamocować dywanik.
  •  nie kłaść jednego dywanika na drugim.

Programowanie

Ustawić pokrętło 1 w położeniu "CRUISE" : następuje wybór trybu regulatora, chyba że jest już włączony (OF ...

Pomoc przy parkowaniu

System ten składa się z czterech czujników odległości, zainstalowanych w zderzaku tylnym. System wykrywa przeszkody (ludzi, pojazdy, drzewa, bari ...

Categorie