Peugeot 207: Pomoc przy parkowaniu

Peugeot 207 –> Jazda –> Pomoc przy parkowaniu

System ten składa się z czterech czujników odległości, zainstalowanych w zderzaku tylnym.

Pomoc przy parkowaniu


System wykrywa przeszkody (ludzi, pojazdy, drzewa, barierki...) znajdujące się z tyłu za samochodem, ale niemożliwe jest wykrycie przeszkód, znajdujących się tuż pod zderzakiem.

Obiekt taki jak palik, oznaczenie robót drogowych lub inny podobny przedmiot może być wykryty na początku manewru, ale może być niewykrywalny po dojechaniu blisko do przeszkody.

System pomocy przy parkowaniu tyłem włącza się w momencie włączenia biegu wstecznego.

Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.

Pomoc przy parkowaniu


Informacja o odległości przekazywana jest pod postacią:

W momencie gdy odległość "tył pojazdu / przeszkoda" wynosi poniżej trzydziestu centymetrów sygnał przerywany zamienia się w sygnał ciągły, a na ekranie wielofunkcyjnym pojawia się symbol "Danger".

System pomocy przy parkowaniu tyłem wyłącza się w momencie wyłączenia biegu wstecznego.

System pomocy przy parkowaniu w żadnym wypadku nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności i odpowiedzialności.

Wyłączenie / Włączenie pomocy przy parkowaniu tyłem

Wyłączenie lub włączenie
funkcji odbywa się poprzez menu konfi guracji pojazdu.

Stan funkcji jest zapamiętywany po wyłączeniu zapłonu.

Więcej informacji na temat dostępu do menu pomocy przy parkowaniu znajduje się w rozdziale poświęconym konfi guracji wyposażenia pojazdu.

 

Funkcja wyłącza się automatycznie w momencie dołączenia przyczepy lub montażu bagażnika rowerowego (samochód wyposażony w hak lub bagażnik rowerowy zalecany przez PEUGEOTA).

Usterka działania

W razie nieprawidłowej pracy
układu, w momencie włączenia biegu wstecznego w zestawie wskaźników zapali się ta kontrolka i/lub na ekranie wielofunkcyjnym wyświetli się komunikat, któremu towarzyszy krótki sygnał dźwiękowy.

Skontaktować się z siecią PEUGEOTA lub z warsztatem specjalistycznym

Podczas złej pogody lub w czasie zimy należy upewnić się, czy czujniki nie są pokryte błotem, lodem lub śniegiem. W momencie włączenia biegu wstecznego długi sygnał dźwiękowy sygnalizuje, że czujniki mogą być zabrudzone.

Gdy prędkość samochodu nie przekracza 10 km/h, niektóre źródła dźwięku (motocykl, ciężarówka, młot pneumatyczny...) mogą spowodować włączenie sygnałów dźwiękowych pomocy przy parkowaniu.

Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zapamiętana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem ...

Kontrole

...

Categorie